Επανεξέταση


  • Βασική αρχή των Κέντρων μας είναι ο κάθε μαθητής σε τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως 1 φορά το εξάμηνο), να επανεξετάζεται. Ο σκοπός της επανεξέτασης είναι η αξιολόγηση της προόδου κάθε μαθητή σε σχέση με την αρχική αναλυτική διάγνωση καθώς και η αντίστοιχη ενημέρωση του ίδιου του παιδιού και των γονιών του.
  • Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας συζητούνται και προσφέρονται λύσεις σε τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του προγράμματος αντιμετώπισης. Επίσης, τα αποτελέσματα της επανεξέτασης μας βοηθούν, κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς και με το παιδί, να θέτουμε νέους στόχους στο εξατομικευμένο Ψυχο – Kοινωνικό - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης του παιδιού.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Όλα τα νέα
 
{{posts_title_gr}}
{{news_type_id}} {{post_area_texted_gr}} {{post_area_ktirio_gr}} {{comunidad_name_gr}} {{post_day_texted}} {{posts_datet.formatDate("dd/MM/yyyy")}} {{posts_datet.formatDate("H:mm")}}
Κέντρα Δυσλεξίας Παυλίδη | Videos | Media