Ψυχο-κοινωνική Διερεύνηση & Συμβουλευτική


  • Σε αυτό το ραντεβού ο Επιστημονικός Διευθυντής, ουσιαστικά βοηθά στην επίλυση τυχόν δυσκολιών που προέκυψαν κατά την έμπρακτη εφαρμογή των στόχων που από κοινού με τους γονείς τέθηκαν στο προηγούμενο οικογενειακό Συμβουλευτικό. Επιπροσθέτως, καθορίζει και νέους στόχους για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων είτε που ανέκυψαν είτε που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το παιδί, π.χ. στην οργάνωση του χρόνου, στις φιλίες του, στις σχέσεις γονέων - παιδιού, κλπ.
  • Είναι αξιοσημείωτο ότι παρέχουμε Ψυχο-Κοινωνική συμβουλευτική και ανεξάρτητα από την οικογενειακή, π.χ. όταν οι ίδιοι οι γονείς αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα και θέλουν να το συζητήσουν ή όταν θεωρούν ότι το παιδί χρειάζεται βοήθεια, όπως στην εφηβεία ή όταν παρατηρούν σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά και στη ψυχολογία του παιδιού τους. Τέλος, η συμβουλευτική πραγματοποιείται όταν ο Επιστημονικός Διευθυντής κρίνει ότι είναι απαραίτητη, έχοντας παρατηρήσει συγκεκριμένα δείγματα στη συμπεριφορά και στη ψυχολογία του παιδιού είτε κατά την αντιμετώπιση, είτε από συζητήσεις με το παιδί ή με τους γονείς του.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Όλα τα νέα
 
{{posts_title_gr}}
{{news_type_id}} {{post_area_texted_gr}} {{post_area_ktirio_gr}} {{comunidad_name_gr}} {{post_day_texted}} {{posts_datet.formatDate("dd/MM/yyyy")}} {{posts_datet.formatDate("H:mm")}}
Κέντρα Δυσλεξίας Παυλίδη | Videos | Media