Ψυχοκοινωνική Συμβουλευτική


Στόχος: Η βελτίωση της κοινωνικοποίησης, σχέσεων, της αυτοεκτίμησης & της αυτοπεποίθησης, που οδηγούν στην ευτυχία του παιδιού & της οικογένειάς του.

 • Πραγματοποιείται από τους Επιστημονικούς Διευθυντές και από εξειδικευμένους ψυχολόγους των Κέντρων μας. Πρόκειται για ένα οικογενειακό ραντεβού, στο οποίο όλα τα μέλη της οικογένειας στην αρχή ξεχωριστά το καθένα και στην συνέχεια όλοι μαζί, συζητούν με τον Επιστημονικό Διευθυντή για θέματα – προβλήματα που αφορούν το παιδί σχετικά με:

 1. Συμμαθητές
 2. Φίλους
 3. Εκπαιδευτικούς
 4. Συγγενείς
 5. Γονείς
 6. Αδέρφια
 7. Το άλλο φύλο
 8. Σχέσεις & Επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας
 9. Κοινωνικοποίηση - Σχέσεις
 10. Αυτοεικόνα του παιδιού
 11. Aυτοπεποίθηση - Αυτοεκτίμηση

 • Η βελτίωση των παραπάνω αυξάνει την αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση και βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας. Συνήθως στις οικογένειες με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες & διάσπαση προσοχής, δημιουργούνται προβλήματα - προστριβές, γιατί ίσως δε γνωρίζουμε με ποιο τρόπο να βοηθήσουμε το παιδί μας. Συχνά ο κάθε γονιός ακολουθεί ξεχωριστή γραμμή διαπαδαγώγισης (δεν υπάρχει κοινή γραμμή μεταξύ των γονιών) με αποτέλεσμα το παιδί να λαμβάνει αντιφατικά μηνύματα και τελικά να μη γνωρίζει τα όρια και συνεπώς να τα ξεπερνάει, με τις γνωστές αρνητικές ψυχο-κοινωνικές και 'επαγγελματικές' συνέπειες.
 • Στόχος λοιπόν των Συμβουλευτικών Συνεδριών, είναι τα μέλη της οικογένειας να βελτιώσουν τη μεταξύ τους επικοινωνία και τις σχέσεις τους καθώς και να βελτιωθεί η ψυχο-κοινωνική προσαρμογή του παιδιού, που σαν αποτέλεσμα έχει την σημαντική αύξηση της κοινωνικοποίησής και της αυτοπεποίθησής του.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Όλα τα νέα
 
{{posts_title_gr}}
{{news_type_id}} {{post_area_texted_gr}} {{post_area_ktirio_gr}} {{comunidad_name_gr}} {{post_day_texted}} {{posts_datet.formatDate("dd/MM/yyyy")}} {{posts_datet.formatDate("H:mm")}}
Κέντρα Δυσλεξίας Παυλίδη | Videos | Media