Αντιμετώπιση Δυσλεξίας - Μαθησιακές Δυσκολίες


‘DYSLEXIA CENTERS – PAVLIDIS METHOD’

ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Άριστη Ποιότητα – Προσιτές Τιμές

Αποδεικνύεται από την Αναγνώριση-Προτίμηση Πελατών μας που έρχονται στα Κέντρα μας στην Ελλάδα και από τις 5 ηπείρους του κόσμου (Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αφρική, Αυστραλία), από 44 χώρες, ακόμη και από τις πλέον προηγμένες, π.χ. ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Αυστρία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ελβετία, Δανία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Σουηδία κλπ).

  • Οι Γενικές και οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία αντιμετωπίζονται επιτυχώς, με εξατομικευμένες ψυχο-εκπαιδευτικές μεθόδους, μόνον από εξειδικευμένους ειδικούς παιδαγωγούς και ψυχολόγους. Η κατανόηση και η αποδοχή του προβλήματος από το παιδί, την οικογένειά του και από τους εκπαιδευτικούς, η στενή μεταξύ τους συνεργασία, καθώς και η σωστή ψυχολογική του υποστήριξη, αποτελούν τα προαπαιτούμενα για την επιτυχή αντιμετώπιση.
  • Στα 'Dyslexia Centers-Pavlidis Method' εφαρμόζεται αποκλειστικά η πολυδιάστατη, ολοκληρωμένη και η επιστημονικά αποδεδειγμένα αποτελεσματική Μέθοδος Παυλίδη - Pavlidis Method, την οποία ανέπτυξε ο Εφευρέτης-Καθηγητής Γ. Θ. Παυλίδης, μετά από πολυετείς εκτεταμένες έρευνες σε γνωστά πανεπιστήμια και χάρη στη διεθνή κλινική εμπειρία >38 ετών (από το 1978) στην Αγγλία, ΗΠΑ και Ελλάδα, σε συνεργασία με 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Σουηδία).

Η Μέθοδος Παυλίδη είναι Εξατομικευμένη (=Προσαρμόζεται στις δυνατότητες, αδυναμίες και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κάθε παιδί ξεχωριστά) και καθοδηγείται από τα αποτελέσματα της λεπτομερούς και ακριβούς διάγνωσης με το Τεστ Παυλίδη - Pavlidis Test. Επίσης, αναπροσαρμόζεται διαρκώς στους ρυθμούς, στις δυνατότητες και στις αδυναμίες του κάθε παιδιού-ατόμου ξεχωριστά.

Αντιμετωπίζονται-Βελτιώνονται σημαντικά:

  • Η Ανάγνωση
  • Η Ορθογραφία
  • Η Μεταφορά του προφορικού στο Γραπτό λόγο
  • Αριθμητική - Μαθηματικά
  • Η Ικανότητα της Χωρο-χρονικής Αλληλουχίας
  • Η Επιδεξιότητα, μέσω της διεθνώς μοναδικής μεθόδου μας με εξειδικευμένο Biofedback-Βιοανάδραση.
  • Η Επικέντρωση της Προσοχής και η Παρορμητικότητα μέσω του Οφθαλμοκινητικού Biofedback-Βιοανάδρασης και της Γνωστικο-Συμπεριφορικής Θεραπείας (βλ. παρακάτω)
  • Η Ψυχο-κοινωνική ισορροπία και προσαρμογή (Αύξηση της Αυτοεκτίμησης, του Αλληλοσεβασμού και της Κοινωνικότητας), κλπ

Το ψυχο–εκπαιδευτικό και βιολογικό πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Μεθόδου Παυλίδη περιλαμβάνει εξειδικευμένες ασκήσεις Ανάγνωσης, Ορθογραφίας, Τονισμού, Μαθηματικών, Καλλιγραφίας, Αλληλοδιαδοχής, Επιδεξιότητας, κλπ, οι οποίες προσαρμόζονται διαρκώς στο μεταβαλλόμενο μαθησιακό επίπεδο του κάθε μαθητή & εφαρμόζονται ευχάριστα μέσω Η/Υ - Multimedia και Tablets.

Το εξατομικευμένο πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Μεθόδου Παυλίδη, καθοδηγείται από τα αποτελέσματα της λεπτομερέστατης Διάγνωσής μας και από τις επανεξετάσεις που ακολουθούν, ώστε να αναπροσαρμόζεται το Εξατομικευμένο πρόγραμμα Αντιμετώπισης σύμφωνα με την πρόοδο του κάθε παιδιού-ατόμου. Επίσης, προσαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε παιδί στις προσωπικές του ανάγκες σύμφωνα με τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, την τάξη, το μαθησιακό επίπεδο και την πρόοδό του.

Βοηθούμε το παιδί να βελτιώσει τη χαμηλή σχολική του επίδοση και ταυτόχρονα την κοινωνικότητα, την ψυχολογία και την Αυτοπεποίθησή του.

Η αποτελεσματικότητα της Μεθόδου Παυλίδη, είναι επιστημονικά-αντικειμενικά τεκμηριωμένη-αποδεδειγμένη από πολλαπλές διεθνείς εκτεταμένες ερευνητικές μελέτες και διατριβές γνωστών πανεπιστημίων της Αγγλίας, όπως των Brunel & Sheffield.

Όσο νωρίτερα γίνει η διάγνωση και ακόμη καλύτερα η πρόγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών (π.χ. από την Προσχολική ηλικία με το βιολογικό Τεστ Παυλίδη), τόσο αποτελεσματικότερη καθίσταται η αντιμετώπιση. Ποτέ δεν είναι αργά, αλλά πάντοτε το χθες είναι προτιμότερο του σήμερα και αυτό του αύριο.

Η έγκυρη και έγκαιρη Διάγνωση, και ακόμη καλύτερα η Πρόγνωση από την Προσχολική ηλικία όχι μόνον προλαμβάνει - μειώνει τις Μαθησιακές Δυσκολίες, αλλά και αποφεύγονται τα σοβαρά δευτερογενή ψυχολογικά προβλήματα, όπως είναι η χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση που είναι το αποτέλεσμα της αρνητικής κριτικής και της καθημερινής ταπεινωτικής σχολικής αποτυχίας. Δηλαδή, με τη σωστή ψυχολογική υποστήριξη και με την εξατομικευμένη αντιμετώπιση (π.χ. με τη Μέθοδο Παυλίδη) οδηγείται το παιδί από την αποτυχία στην επιτυχία και από την δυστυχία στην ευτυχία.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Όλα τα νέα
 
{{posts_title_gr}}
{{news_type_id}} {{post_area_texted_gr}} {{post_area_ktirio_gr}} {{comunidad_name_gr}} {{post_day_texted}} {{posts_datet.formatDate("dd/MM/yyyy")}} {{posts_datet.formatDate("H:mm")}}
Κέντρα Δυσλεξίας Παυλίδη | Videos | Media