Διάγνωση Δυσλεξίας - Διάσπαση Προσοχής (ΔΕΠΥ)


‘DYSLEXIA CENTERS – PAVLIDIS METHOD’

ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Άριστη Ποιότητα – Προσιτές Τιμές

Αποδεικνύεται από την Αναγνώριση-Προτίμηση Πελατών μας που έρχονται στα Κέντρα μας στην Ελλάδα και από τις 5 ηπείρους του κόσμου (Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αφρική, Αυστραλία), από 44 χώρες, ακόμη και από τις πλέον προηγμένες, π.χ. ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Αυστρία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ελβετία, Δανία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Σουηδία κλπ).


 • Στα 39 ‘Dyslexia Centers - Pavlidis Method’, εφαρμόζεται κατά διεθνή αποκλειστικότητα το διεθνώς αναγνωρισμένο με Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΗΠΑ, Καναδά, Γαλλία, Αγγλία) Ακριβές, Βιολογικό Τεστ Παυλίδη - Pavlidis Test Oφθαλμοκίνησης για την Έγκαιρη και Έγκυρη Διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών - Δυσλεξίας και της Διάσπασης Προσοχής- Παρορμητικότητας (ΔΕΠΥ) από την Προσχολική ηλικία.
 • Είναι τόσο προηγμένο το πλήρως αυτοματοποιημένο φωτο-ηλεκτρονικό σύστημά μας της Οφθαλμοκίνησης, που αποκτήθηκε από πολύ γνωστά πανεπιστήμια, π.χ. Harvard, Boston, Penn State, Columbia, Φινλανδίας, Δανίας, κλπ. Μάλιστα, σε επιστημονική έρευνα των πιο συχνών μεθόδων Πρώιμης Ανίχνευσης - Πρόγνωσης της Δυσλεξίας από τους Micó-Tormos, Cuesta-Frau & Novak (2002), το Τεστ Παυλίδη αποδείχθηκε το Ακριβέστερο και συνεπώς το πλέον Αξιόπιστο από όλα τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα Διεθνώς Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης - Πρόγνωσης της Δυσλεξίας.
 • Επειδή η Οφθαλμοκίνηση αποτελεί τη Βιολογική του Βάση του Τεστ Παυλίδη, η αποδεδειγμένη Υψηλή Βιολογική, Λειτουργική Σημαντικότητα της Οφθαλμοκίνησης, προσδίδει την αντίστοιχη Υψηλή Αξία-Αξιοπιστία στο Τεστ Παυλίδη, γι’ αυτό και είναι τόσο Ακριβές και Αξιόπιστο.
 • Επειδή διεθνώς η Διάγνωση της Δυσλεξίας και της ΔΕΠΥ είναι Υποκειμενικές (= σύμφωνα με την προσωπική γνώμη-εκτίμηση αυτών που βγάζουν τη Διάγνωση), γι’ αυτό υπάρχουν διαφορετικές διαγνώσεις για το ίδιο άτομο. Απόδειξη της έλλειψης αντικειμενικής και αξιόπιστης διάγνωσης διεθνώς, καθώς και της Παγκόσμιας μοναδικότητας και Αναγνώρισης του Τεστ Παυλίδη αποτελεί το γεγονός ότι προσέρχονται στα 39 Κέντρα των ‘Dyslexia Centers – Pavlidis Method’ στην Ελλάδα, οικογένειες από 44 χώρες και των 5 Ηπείρων (ακόμη και από τις πλέον προηγμένες, π.χ. ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Αυστρία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ελβετία, Δανία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Κίνα κλπ.)
 • Για Ακριβή και Έγκυρη Διάγνωση, όλες τις Διαγνώσεις, από όλα τα Κέντρα μας τις βγάζει προσωπικά ο Εφευρέτης-Καθηγητής Παυλίδης, ο οποίος διαθέτει 44 έτη Διεθνή εμπειρία ως Καθηγητής και Διευθυντής ‘Εργαστηρίων Δυσλεξίας και Οφθαλμοκίνησης σε γνωστά πανεπιστήμια της Αγγλίας, ΗΠΑ και Ελλάδας. Τα εκτενή Διαγνωστικά τεστ πραγματοποιούνται στα ‘Dyslexia Centers - Pavlidis Method’ από Εξειδικευμένους Ειδικούς Παιδαγωγούς και Ψυχολόγους (μόνον οι ψυχολόγοι δικαιούνται να δίνουν Τεστ Νοημοσύνης - Test IQ), οι οποίοι Εξειδικεύονται και Εκπαιδεύονται πλήρως από τα Κέντρα μας.
 • Η Διάγνωση δεν είναι ο αυτοσκοπός, αλλά είναι απαραίτητη η Ακριβής και Λεπτομερής Διάγνωση για να καθοδηγήσει σωστά την Εξατομικευμένη και Αποτελεσματική Αντιμετώπιση. Γι’ αυτό, εκτός από το Αξιόπιστο, Ακριβές, Αντικειμενικό και Βιολογικό Τεστ Παυλίδη, χρησιμοποιούμε και όλα τα διεθνώς κλασσικά Ψυχο-εκπαιδευτικά τεστ, ώστε με βάση τα αποτελέσματά τους να μπορεί να δημιουργηθεί το Σωστό Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης για το κάθε παιδί-άτομο ξεχωριστά, ανάλογα με τις αδυναμίες, τους ρυθμούς και τις δυνατότητές του, που προκύπτουν από την Έγκαιρη-Έγκυρη Διάγνωσή μας. Μόνον έτσι και με την παράλληλη ψυχο-κοινωνική υποστήριξη, θα επιτευχθεί η Μέγιστη Αποτελεσματικότητα της Εξατομικευμένης Αντιμετώπισης.

Η Διάγνωσή μας διαρκεί περίπου 2-3 ώρες και περιλαμβάνει:

 1. Ανίχνευση Οπτικής & Ακουστικής Οξύτητας
 2. Τεστ Ευφυΐας (WIPPSI, WISC, WAIS)
 3. Τεστ Ανάγνωσης (4-10 Τεστ)
 4. Τεστ Ορθογραφίας (4 Τεστ)
 5. Τεστ Μαθηματικών
 6. Εκτενές Ιστορικό (Ιατρικό, Προ & Περιγεννητικό, Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης, Οικογενειακό, Κοινωνικο-οικονομικό, Κοινωνικοποίησης, Σχέσεων - Φιλιών, Αυτοπεποίθησης - Αυτοεκτίμησης)
 7. Πλευρίωση (επικρατούν χέρι, πόδι, μάτι)
 8. Βραχύχρονη Μνήμη
 9. Ψυχολογικά Προβλήματα
 10. Διάσπασης Προσοχής - Παρορμητικότητα - Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)
 11. Προβλήματα Αλληλουχίας - Αλληλοδιαδοχής
 12. Βιολογικό Τεστ Παυλίδη (Οφθαλμοκίνησης, που καταγράφεται και Αναλύεται αυτομάτως με Πολύ Υψηλή Ακρίβεια, 1 χιλιοστού του δευτερολέπτου, μέσω της προηγμένης Διεθνώς Πατενταρισμένης φωτο-ηλεκτρονικής τεχνολογίας μας)

 • Χρησιμοποιούμε όλα τα είδη των ψυχο-εκπαιδευτικων τεστ που χρησιμοποιούνται διεθνώς. Επιπλέον όλα τα Εκπαιδευτικά Τεστ που χρησιμοποιούμε έχουν δημιουργηθεί και είναι σταθμισμένα στα Ελληνικά από τον Καθηγητή Παυλίδη.
 • Στα 39 ‘Dyslexia Centers - Pavlidis Method’, οι γονείς λαμβάνουν λεπτομερή, αντικειμενικά, αξιόπιστα, αναλυτικά, γραπτά και ενυπόγραφα αποτελέσματα από τον Καθηγητή Παυλίδη, που προκύπτουν από τα αποτελέσματα των Διαγνωστικών Τεστ και πληροφοριών που περιγράφτηκαν παραπάνω. Επίσης, δίδονται πρακτικές συμβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς.
 • Η Ταχύτητα της Ανάγνωσης σε συνδυασμό με την Ακρίβεια, αποτελούν το Θεμελιώδες Διαγνωστικό Κριτήριο της Δυσλεξίας, από το οποίο καθορίζεται η Διάγνωση της Δυσλεξίας.
 • Για να Διαγνωσθεί κάποιο άτομο ως Δυσλεξικό πρέπει, αφού αποκλειστούν όλες οι ψυχο-περιβαλλοντικές αιτίες & το χαμηλό IQ, να υστερεί στην Ανάγνωση τουλάχιστον 1,5 έτη (ηλικία <10 ετών) 2 έτη (ηλικία >10 ετών) σε σχέση με τον Μ.Ο. των μαθητών της τάξης του. Διεθνώς, η Διάγνωση Δυσλεξίας με ψυχο-εκπαιδευτικα τεστ μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τα μέσα της 2ας Δημοτικού.
 • Ενώ η αιτιολογία των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών είναι κυρίως οργανική, νευρο-βιολογική, δυστυχώς όμως οι Διαγνωστικές μέθοδοι και τα τεστ που χρησιμοποιούνται διεθνώς, δεν είναι βιολογικά αλλά στηρίζονται σε υποκειμενικές (με περιορισμένη αξιοπιστία) ψυχο - κοινωνικο-εκπαιδευτικές μεθόδους και τεστ, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης επιστημονικής γνώσης. Δηλαδή, διεθνώς η Διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών πραγματοποιείται έμμεσα και υποκειμενικά (με περιορισμένη αξιοπιστία), γι’ αυτό και αρκετές φορές διαφέρουν οι Διαγνώσεις.
 • Μόνον με Αντικειμενικά, Βιολογικά τεστ που είναι ανεξάρτητα από την Ανάγνωση και τη Γραφή μπορεί να γίνει η Διάγνωση με Ακρίβεια, ακόμη και από την Προσχολική Ηλικία ασχέτως φυλής, γλώσσας, πολιτισμού, π.χ. όπως είναι το αντικειμενικό τεστ της οφθαλμοκίνησης, διεθνώς γνωστό ως Τεστ Παυλίδη που επιτρέπει την Πρόγνωση της Δυσλεξίας από την Προσχολική ηλικία, επειδή είναι βιολογικό και συνεπώς δεν βασίζεται στην Ανάγνωση ή τη Γραφή.
 • Ασφαλώς, το ιδανικό διαγνωστικό τεστ για μια βιολογικής αιτιολογίας διαταραχή, είναι βιολογικό, όπως είναι το διεθνώς μοναδικό Τεστ Παυλίδη, το οποίο επιτυγχάνει ακριβή, έγκαιρη, αντικειμενική και αξιόπιστη πρόγνωση και κατόπιν διάγνωση, ακόμη και από την Προσχολική ηλικία.
 • Απόδειξη της Παγκόσμιας μοναδικότητας και Αναγνώρισης του Τεστ Παυλίδη αποτελεί το γεγονός ότι προσέρχονται στα 39 Κέντρα των ‘Dyslexia Centers – Pavlidis Method’ στην Ελλάδα, οικογένειες από 44 χώρες και των 5 Ηπείρων (ακόμη και από τις πλέον προηγμένες, π.χ. ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Αυστρία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ελβετία, Δανία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Κίνα κλπ.).
 • Δηλαδή, εμείς οι Έλληνες όταν έχουμε ιατρικά προβλήματα που δεν διαγιγνώσκονται με ακρίβεια ή δεν θεραπεύονται στην Ελλάδα, τότε πάμε σε προηγμένες χώρες για τη διάγνωση ή θεραπεία τους.
 • Αντιθέτως, ακόμη και στις πλέον προηγμένες χώρες του κόσμου, οικογένειες πολύ ενημερωμένες και πολύ υψηλού μορφωτικού επιπέδου, όταν υποπτεύονται ότι το παιδί τους πιθανώς να έχει Δυσλεξία ή ΔΕΠΥ και δεν βρίσκουν ικανοποιητική-αξιόπιστη λύση στις προηγμένες χώρες τους, επιλέγουν και έρχονται στην Ελλάδα στα ‘Dyslexia Centers - Pavlidis Method’ για την Αντικειμενική, Ακριβή και Βιολογική Διάγνωση και Αποτελεσματική Αντιμετώπιση των παιδιών τους.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Όλα τα νέα
 
{{posts_title_gr}}
{{news_type_id}} {{post_area_texted_gr}} {{post_area_ktirio_gr}} {{comunidad_name_gr}} {{post_day_texted}} {{posts_datet.formatDate("dd/MM/yyyy")}} {{posts_datet.formatDate("H:mm")}}
Κέντρα Δυσλεξίας Παυλίδη | Videos | Media